Thursday, July 17, 2008

PROF. DR. MUHAMMAD BAKR ISMAIL

Seorang ulamak al-Azhar. Lahir tahun 1936. Berasal dari satu kawasan bernama al-Mahamid yang terletak Wilayah Aswan (Mesir). Tamat menghafal al-Quran ketika usia masih kecil. Melanjutkan pelajaran di al-Azhar hingga ke peringkat M.A dan Phd. Menjadi pensyarah di Universiti al-Azhar dan dikurniakan gelaran Profesor oleh al-Azhar. Walaupun bidang pengkhususannya adalah Tafsir al-Quran, namun ilmu yang luas memberi keupayaan kepada beliau untuk menghasilkan buku-buku dalam pelbagai bidang agama merangkumi Fiqh, Hadis, Sejarah Islam, Bahasa Arab, Balaghah, Qawaid Fiqhiyyah dan sebagainya. Antara tulisan beliau ialah;
1. Al-Fiqh Al-Wadhih (2 jilid. Telah diterjemah ke dalam Bahasa Malaysia)
2. Baina as-Sail Wa al-Faqih (himpunan fatwa beliau)
3. Wasaya ar-Rasul (Buku yang menghimpunkan wasiat-wasiat Nabi s.a.w.. Telah diterjemah ke dalam bahasa Malaysia; tiga jilid)
4. Dirasat Fi ‘Ulumil-Quran
5. Qawa’id al-Fiqhiyyah Baina al-Asalah Wa at-Taujih
6. Al-Bayan Fi Ahkam al-Quran
Kitab beliau yang pertama dan kedua di atas sentiasa menjadi rujukan saya dalam menjawab soalan-soalan yang dikemukakan dalam blog saya.
Syeikh Muhammad Bakr meninggal dunia pada 11 Januari 2006. Semoga Allah merahmati beliau dan mengurniakan darjat yang tinggi di dalam syurga.

No comments: